བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་འབྲི་སྟངས།   རྩོམ་འདི་ལ་དཔྱད་གཏམ་ 25 སྤེལ་ཡོད།
བསོད་ནམས་(123.151.186.*) སྤེལ་དུས།2014-04-02 16:36:11
དབུ་མེད་ཀྱི་ཀ་མེད་སུམ་ཅུ་ཡིག་གཟུགས་ཡོད་པ་ཞུ།
ས་མཐའི་ཁུ་(101.63.215.*) སྤེལ་དུས།2013-08-02 18:13:48
བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་འབྲི་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དང་དེ་དག་གི་དཔེ་གཅིག་འདིར་བཞག་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་
Guest(122.198.16.*) སྤེལ་དུས།2012-04-28 23:55:29
ཡིག་གཟུགས་འདི་སུའི་ལུགས་རེད །
ལྷ་ལྡན།(222.209.217.*) སྤེལ་དུས།2011-11-03 15:24:58
ངག་གི་སྤེལ་བ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ལགས། དེ་ཡང་གཞན་གྱིས་བཤད་དེ་ཡང་བཤད་བྱས་ནི་མཆོག་ཡིན་ནོ།
Copyright 2006-2017 Powered By jzschool 青ICP备06000522号 QQ:36150041
དྲ་ཚིགས་འདིའི་པར་དབང་ཡོད་ཚད་གཅན་ཚ་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་ལ་དབང་།